Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre i evidenciju Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koje su prestale sa radom. Takođe, preuzete su aktivnosti, predmeti i arhiva Državne izborne komisije u dijelu koji se odnosi na nadležnosti koje su pripale Agenciji.

U skladu sa Zakonom, nacrt budžeta Agencije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu.

Ukoliko Vlada izvrši izmjene iz nacrta budžeta Agencije koji je utvrdilo nadležno tijelo Skupštine, u obavezi je da o istom dostavi pisano obrazloženje Skupštini.

PBK je pripremila analizu Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, ukazavši na značajne stavke ili činjenice koje zahtijevaju dodatna objašnjenja.