Infografik: Budžet za 2017. godinu – Ključne cifre

Pogledajte na koji način je planiran budžet Crne Gore za 2017. godinu, prema funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, kao i koje su ključne promjene u odnosu na 2016. godinu u odnosu na potrošačke jednice.