Istraživači PBK na konferenciji u Skoplju

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije, zajedno sa dva predstavnika Istraživačkog centra Skupštine Crne Gore, učestvovali su na Trećoj konferenciji parlamentarnih istraživačkih centara „Budžetska transparentnost i odgovornost i uloga parlamenata“, koja je održana u Skoplju, 15. i 16. juna 2017. godine, u organizaciji Parlamentarnog instituta Skupštine Republike Makedonije.

Uz predstavnike Crne Gore, učešće u radu konferencije uzeli su predstavnici parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Slovenije, Makedonije, kao i predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije Republike Srbije.

Učesnici su predstavili istraživačke radove na zadatu temu, te govorili o značaju i trenutnoj fazi razvoja budžetske transparentnosti i odgovornosti, nadzoru i kontroli koje parlamenti vrše u toku budžetskog procesa, ulozi državnih revizorskih institucija kao mehanizama parlamenata u sprovođenju nadzora i kontrole nad izvršenjem budžeta, kao i daljim izazovima i potrebi unapređenja budžetskog ciklusa. Na osnovu istraživačkih radova pripremljena je zajednička regionalna studija „Budžetska transparentnost i odgovornost i uloga parlamenata“. Učesnici su, takođe, imali priliku da se upoznaju i sa budžetskim ciklusom Švajcarske, koji su im predstavili istraživači švajcarskog parlamenta.