Održan sastanak predstavnika DRI i predstavnika Parlamentarne budžetske kancelarije

Povodom Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju, koja će se biti organizovana 25 – 26. februara 2021. godine održan je sastanak predstavnika DRI i Parlamentarne budžetske kancelarije.
Senator DRI dr Branislav Radulović posebno je apostrofirao potrebu da se kroz rad Parlamentarne budžetske kancelarije poslanici u Skupštni Crne Gore i članovi nadležnih odbora upoznaju sa novim tipovima revizija koje sprovodi DRI, posebno sa revizijama uspjeha koje DRI sprovodi po uzoru na Evropski revizorski sud i druge vrhovne državne revizorske inistiucije, prije svega Njemački savezni računski sud.
Revizorski tim DRI upoznao je predstavnike Parlamentarne budžetske kancelarije sa procesom sprovođenja revizije uspjeha kroz predstavljanje Uputstva o metodologiji vršenja revizije uspjeha i Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI.
Bojana Bulut – šefica Parlamentarne budžetske kancelarije u prilog pripreme Konferencije prezentirala je aktivnosti Kancelarije i mogućnosti korišćenja nalaza DRI u radu skupštinskih odbora.
Sastanku su prisustvovali Blažo Savković – Državni revizor – načelnik u sektoru II, mr Ivana Jovanović – Državna revizorka – rukovodilteljka Odjeljenja za vršenje revizije uspjeha, Jadranka Delibašić – Državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za razvoj revizije uspjeha, i Goran Nikolić, samostalni savjetnik I – saradnik za budžetske poslove – istraživač.