PEFA izvještaj za Crnu Goru

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) je sredstvo procjene kvaliteta upravljanja javnim finansijama i pruža okvir za procjenu i izvještavanje o prednostima i slabostima u upravljanju javnim nansijama (PFM) pomoću kvantitativnih pokazatelja za mjerenje performansi. PEFA je dizajnirana da pruži procjenu PFM stanja u određenim tačkama u vremenu koristeći metodologiju koja se može replicirati u uzastopnim procjenama, dajući pregled promjena tokom vremena. PEFA 2013 je druga procjena za Crnu Goru, a odnosi se na podatke iz perioda od 2010. do 2012. godine. Prva procjena je objavljena u julu 2009. godine, a odnosila se na podatke iz perioda od 2005 – 2007. godine.