Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 40/10 i 6/13), dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Navedeni akt dostavljen je 3. maja 2017. godine (br. 00-72/17-24, EPA 150 XXVI). PBK je za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet pripremila Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu.