Prikaz Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu.