Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu

Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu utvrđuje da:

• Stopa realnog rasta BDP-a iznosi 3,2%, a procjenjuje se da je BDP ostvaren u nominalnom iznosu od 3.595,00 mil €.

• Budžetska potrošnja iznosi 1.617,95 mil. €, veća je za oko 11% u odnosu na prethodnu godinu i 3,39% u odnosu na plan, najvećim dijelom kao posledica otplate izvršnih sudskih presuda korisnika budžeta. Budžetska potrošnja čini 45,01% BDP-a.

Najveći dio budžetske potrošnje čine socijalna davanja koja su prethodne godine iznosila 487,04 mil. € i činila su 30,1% potrošnje, zatim slijede i bruto zarade za koje je izdvojeno 382,18 mil. € ili 23,62% ukupne budžetske potrošnje.

Državna revizorska institucija je finansijskom revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu izrazila je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. DRI je revizijom pravilnosti izrazila uslovno mišljenje. U 2015. godini došlo je do pogoršanja fiskalne situacije zbog povećanja učešća gotovinskog deficita (sa 2,98% u 2014. godini na 8,06% u 2015. godini) i javnog duga u nominalnom BDP-u (sa 59,91% u 2014. godini na 66,73% u 2015. godini), te da bi se očuvala fiskalna disciplina u Crnoj Gori, neophodno je zaustaviti ovaj trend i dosljedno primjenjivati Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.