Истраживања и прикази

Приказ ревизије Државне ревизорске институције Годишњег финансијског извјештаја Фонда за здравствено осигурање Црне Горе за 2021. годину

21.03.2023.

Прочитај више...

Приказ Предлога закона о измјенама и допунама Закона о буџету и фискалној одговорности

21.02.2023.

Прочитај више...

Приказ предлога финансијских планова независних регулаторних тијела за 2023. годину

08.12.2022.

Прочитај више...

Приказ предлога финансијских извјештаја независних регулаторних тијела за 2021. годину

08.12.2022.

Прочитај више...

Предлога закона о завршном рачуну Буџета Црне Горе за 2021. годину

17.11.2022.

Прочитај више...

Приказ предложеног Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2023. годину

17.10.2022.

Прочитај више...

Приказ предложеног Нацрта буџета Државне ревизорске институције за 2023. годину

17.10.2022.

Прочитај више...

Приказ Предлога закона о измјенама и допуни Закона о буџету Црне Горе за 2022. годину

22.09.2022.

Прочитај више...

Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2021. годину

27.07.2022.

Прочитај више...

Допунa заједничке анализе: „Кретање страних директних инвестиција и спољнотрговинске размјене у Црној Гори и Републици Сјеверној Македонији”

29.06.2022.

Прочитај више...