Парламентарна буџетска канцеларија

Парламентарна буџетска канцеларија пружа стручну подршку посланицима, израдом истраживачких радова, односно аналитичких информативних материјала и сажетака релевантних званичних домаћих публикација и публикација међународних институција на теме од значаја за спровођење економске и фискалне политике, као и буџета и буџетске политике.

Економски индикатори

Економски индикатори представљају статистичке информације о економским кретањима, представљени у форми визуализованих података.

Сви индикатори

Програмски буџет

Буџет Црне Горе, који реализују потрошачке јединице, распоређен је на 12 главних програма који одговарају њиховим надлежностима. У 2023. години буџетска средства, у износу од 2.852.648.045,26€, распоређена су у оквиру наведених програма на сљедећи начин:

28.43%
Социјално старање
24.51%
Јавне финансије
12.60%
Здравство
9.26%
Образовање, наука и спорт
6.54%
Јавна безбједност и одбрана
6.40%
Саобраћај
3.28%
Економија и туризам
2.80%
Политички систем и управљање
2.28%
Правосуђе и заштита права
2.08%
Пољопривреда, шумарство и водопривреда
0.96%
Култура
0.86%
Просторно планирање и заштита животне средине

Какулатор зарада

Нето зарада
На терет запосленог
Порез на доходак физичких лица
Допринос за ПИО
Допринос за незапосленост
Бруто I зарада
На терет послодавца
Допринос за незапосленост
Допринос за ПИО
Фонд рада
Прирез на порез
На терет послодавца