Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2020. годину

Извјештај о раду Централне банке Црне Горе за 2020. годину, у складу са чланом 39 став 1 Закона о Централној банци Црне Горе, доставља се Скупштини Црне Горе на разматрање. Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2020. годину.