Приказ Предлога нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2022. годину

У складу са Законом о спрјечавању корупције, нацрт буџета Агенције за спрјечавање корупције предлаже Савјет Агенције и доставља га надлежном тијелу Скупштине. Након утврђивања, надлежно тијело Скупштине доставља Нацрт буџета Агенције Влади, како би био укључен у предлог годишњег закона о буџету. Савјет Агенције, доставио је Одбору за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе предложени Нацрт буџета Агенције за 2022. годину.

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ Предлога нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2022. годину.