Приказ Предлога нацрта буџета Државне ревизорске институције за 2022. годину

У складу са Законом о Државној ревизорској институцији, средства за рад ове институције обезбјеђују се у буџету Црне Горе. Нацрт буџета Институције предлаже Сенат и доставља га надлежном радном тијелу Скупштине за послове финансија. Државна ревизорска институција доставила је предложени Нацрт буџета за 2022. годину Одбору за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе. Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ предложеног Нацрта буџета Државне ревизорске институције за 2022. годину.