Приказ предлога финансијских планова независних регулаторних тијела за 2024. годину.