Приказ Предлога фискалне стратегије Црне Горе за период 2021-2024. године

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ Предлога фискалне стратегије Црне Горе за период 2021-2024. године.