Текући приходи – Трендови у посљедњих 6 година

У сусрет усвајању Фискалне стратегије за период 2017-2020, ПБК је за посланике припремила преглед трендова у износу текућих прихода буџета, од 2011. године до данас.