Туризам Црне Горе, компаративна анализа од 2019 до 2021. године