Akcize

Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. Za potrebe poslanika, PBK je pripremila analizu trenda kretanja prihoda od akciza 2011 – 2020 i njihovo učešće u tekućim prihodima budžeta.