O nama

O parlamentarnoj budžetskoj kancelariji

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

Poseban doprinos u formiranju Parlamentarne budžetske kancelarije pružila je Vestminsterska fondacija za demokratiju (VFD) uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici, u sklopu projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“ (2016-2018). Projekat je imao za cilj stvaranje stručnog jezgra koje će omogućiti Skupštini Crne Gore da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem.

Naš tim

Bojana Bulut

Rukovoditeljka Parlamentarne budžetske kancelarije

Rođena je 1986. godine, u Dubrovniku.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, smjer Finansije i bankarstvo. Magistrant je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici.
Radni angažman započinje 2011. godine, u Skupštini Crne Gore, u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Od 2016. do 2018. godine angažovana je, u okviru projekta uspostavljanja Parlamentarne budžetske kancelarije, koji je Vestminsterska fondacija za demokratiju sprovodila u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici.
Bila je angažovana kao članica šest radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast tekovine Evropske unije.
Pohađala je značajan broj obuka, seminara, konferencija i učestvovala u studijskim posjetama, na temu javnih finansija, oblasti procesa Evropskih integracija, ekonomije itd.
2015. godine, obavila je pretpristupni program stažiranja, u Budžetskoj jedinici Generalnog direktorata za parlamentarna istraživanja Evropskog parlamenta, u Briselu.
Trenerica je za rodnu ravnopravnost u javnoj upravi.
Govori engleski i italijanski jezik.

Goran Nikolić

Samostalni savjetnik I

Rođen je 1987. godine, u Nikšiću.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici.
Radni angažman započinje 2011. godine, u Skupštini Crne Gore, u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Od 2016. do 2018. godine angažovan je, u okviru projekta uspostavljanja Parlamentarne budžetske kancelarije, koji je Vestminsterska fondacija za demokratiju sprovodila u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici.
Bio je angažovan kao član četiri radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije.
Pohađao je značajan broj obuka, seminara i konferencija. Učestvovao je u studijskim posjetama, na temu javnih finansija, procesa Evropskih integracija, ekonomije itd.
Govori engleski i ruski jezik.

Vjera Prelević

Samostalna savjetnica III

Rodjena 1959. godine, u Podgorici.
Diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi u Beogradu, na programu menadžment računovodstva, kontrola i revizija.
Prethodno je radila u Birou finansijskih poslova Skupštine Crne Gore i stekla višegodišnje iskustvo na računovodstveno finansiskim poslovima.
Između ostalog, radila na poslovima budžetskog planiranja, analize, izvršenja, kao i izvještavanja o potrošnji budžetskih sredstava Skupštine Crne Gore.
Pohađala značajan broj obuka, seminara, konferencija na temu javnih finansija.