Aktuelnosti

Zaposleni u PBK prisustvovali konferenciji na temu „Fiskalna pravila i fiskalni savjeti na Zapadnom Balkanu“

21.12.2023.

Zaposleni u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji prisustvovali su konferenciji „Fiskalna pravila i fiskalni savjeti na Zapadnom Balkanu“, koja je...
Pročitaj više...

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu

15.12.2023.

Pročitaj više...

Prikaz predloženog Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2024. godinu

15.12.2023.

Pročitaj više...

Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2024. godinu 

15.12.2023.

Pročitaj više...

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu

04.12.2023.

Pročitaj više...

Prikaz predloga finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela za 2024. godinu.

30.11.2023.

Pročitaj više...

Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2022. godinu

30.11.2023.

Pročitaj više...

Prikaz predloga zakona o izmjenama zakona o budžetu Crne Gore za 2023.

21.11.2023.

Pročitaj više...

Penzijski sistem u Crnoj Gori i finansiranje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 2013-2023. godine

19.10.2023.

Pročitaj više...