Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je prikaz Izvještaja o reviziji uspjeha Državne revizorske institucije „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa“.