Generalni sekretar Skupštine i predstavnici PBK sa delegacijom parlamenta Republike Sjeverne Makedonije i predstavnicima VFD-a

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Klarić sastao se danas sa zamjenikom generalnog sekretara Sobranja Republike Sjeverne Makedonije Mikijem Milkovskim i zamjenikom regionalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju Vestminsterske fondacije za demokratiju Damirom Nezirijem.

Podsjetivši da je u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, te Ambasadom Velike Britanije u Podgorici, kroz podršku projekatu pod nazivom „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine“, formirana Parlamentarna budžetska kancelarija, generalni sekretar Aleksandar Klarić je istakao da upravo ova skupštinska jedinica ostvaruje impozantne rezulatate i snažna je pretpostavka jačanja kontrolne i nadzorne uloge parlamenta. U tom kontekstu on je izrazio spremnost da, kroz zajedničku saradnju dva najviša predstavnička doma, budu razmijenjene pozitivne prakse i iskustva, a u cilju jačanja bilateralnih i parlamentarnih veza.

„Ovakvim inicijativama pokazujemo kako parlamentarna saradnja može i treba da bude zamajac unapređenja svekolikih odnosa. Spremni smo da i u okviru ovog projekta, ali i svakog narednog, damo puni doprinos, pružimo podršku parlamentu Republike Sjeverne Makedonije, iniciramo nove ideje, te eventualno budemo pokretač i nekog budućeg partnerstva, jer smo svjesni da je jaka služba pretpostavka jakog parlamenta”, kazao je Klarić.

Klarić je istakao da će Skupština, cijeneći značaj koji Kancelarija daje u cilju snaženja finansijskog nadzora i pripreme poslanika za diskusije o najznačajnijim temama koje se tiču budžeta, ojačati administrativne kapacitete ove organizacione jedinice.

On je upoznajući sagovornike sa rezultatima koje je ostvario crnogorski parlament od početka 27. saziva, apostrofirao važnost pozicioniranja Skupštine Crne Gore kao najtransparentnijeg zakonodavnog doma u regionu, kako je ocijenjeno sa relavantnih adresa, a uključujući i predstavničke domove zemalja članica Evropske unije, Hrvatske i Slovenije, te napomenuo da je za nešto više od godinu realizovano preko 90 projekta. Kako je naveo, otvaranjem Parlamentarnog kanala, obezbjeđivanjem najsavremenije opreme za praćenje sjednica skupštinskih odbora, formiranjem produkcionog tima, te otvaranjem Skupštine ka građanima, institucionalizovanjem predstavki i iniciranjem projekta e-peticije, crnogorski parlament stvara pretpostavke da se na snažnim osnovama dalje razvija i kadrovski i tehnički parira najrazvijenijim evropskim parlamentima.

Ističući da dvije zemlje imaju tradicionalno prijateljske odnose i sadržajne veze na svim nivoima, zamjenik generalnog sekretara Sobranja Republike Sjeverne Makedonije Miki Milkovski, je istakao da ga raduje posjeta crnogorskom parlamentu, te da očekuje da će kroz partnerstvo, buduće projekte i inicijative takva praksa biti nastavljena. On je ukazao na značaj uspostavljanja Parlamentarne budžetske kancelarije, kao dijela skupštinske službe, i to najprije u dijelu jačanja finsnsijske kontrole i nadzora.

Milkovski je upoznao Klarića sa svim dostignućima mekedonskog parlamenta, inovativnim projektima koji su nedavno realizovani u ovom predstavničkom domu, te naglasio da je, u minulom periodu posebna pažnja posvećenja podizanju nivoa transparentnosti, kao i jačanju kapaciteta i snaženju skupštinske službe. Kao primaran dio zalaganja parlamenta na čijem je čelu, Milkovski je izdvojio važnost strateškog postupanja u radu visokog zakonodavnog doma.

Sagovornici su potvrdili potpunu i neupitnu podršku projektu uspostavljanja budžetskih kancelarija, te naglasili da će se i u perspektivi zalagati da unapređuju, jačaju i dalje razvijaju rad ovih organizacionih jedinica.

Sastanku su prisustvovali i rukovoditeljka Parlamentarne budžetske kancelarije Bojana Bulut, predstavnici parlamentarne budžetske kancelarije Goran Nikolić i Vjera Prelević, te gosti iz Makedonije – rukovodilac Parlamentarne budžetske kancelarije Petar Minov, predstavnica Kancelarije Katerina Tasevska, zamjenik regionalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju Damir Neziri, direktorica kancelarije u Crnoj Gori Ana Milutinović, menadžer programa u kancelariji u Sjevernoj Makedoniji Petar Trajkov i koordinatorka programa u kancelariji u Crnoj Gori Mina Međedović.