Državni dug Crne Gore na dan 31. decembar 2022. godine