Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – decembar i decembar 2023. godine