Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – jun 2022 i jun 2022