Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – jun i jun 2023. godine