Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – novembar i novembar 2023. godine