Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – oktobar 2022 i oktobar 2022. godine