Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – oktobar i oktobra 2023. godine