Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – septembar 2022. i septembar 2022.