Prezentacija Izvještaja o javnom dugu Crne Gore na dan 31.12.2023. godine