Акцизе

Акциза се плаћа на акцизне производе произведене у Црној Гори и акцизне производе који се увозе у Црну Гору. За потребе посланика, ПБК је припремила анализу тренда кретања прихода од акциза 2011 – 2020 и њихово учешће у текућим приходима буџета.