Анализа Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2017. годину

Агенција за спрјечавање корупције започела је са радом 1. јануара 2016. године, преузевши све послове, запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад, документацију, регистре и евиденцију Комисије за спрјечавање сукоба интереса и Управе за антикорупцијску иницијативу, које су престале са радом. Такође, преузете су активности, предмети и архива Државне изборне комисије у дијелу који се односи на надлежности које су припале Агенцији.

У складу са Законом, нацрт буџета Агенције предлаже Савјет Агенције и доставља га надлежном тијелу Скупштине. Након утврђивања, надлежно тијело Скупштине доставља Нацрт буџета Агенције Влади, како би био укључен у предлог годишњег закона о буџету.

Уколико Влада изврши измјене из нацрта буџета Агенције који је утврдило надлежно тијело Скупштине, у обавези је да о истом достави писано образложење Скупштини.

ПБК је припремила анализу Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2017. годину за потребе Одбора за економију, финансије и буџет, указавши на значајне ставке или чињенице које захтијевају додатна објашњења.