Ефикасност управљања средствима донација за сузбијање корона вируса

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је приказ Извјештаја о ревизији успјеха Државне ревизорске институције „Ефикасност управљања средствима донација за сузбијање корона вируса“.