Запослени у Парламентарној буџетској канцеларији на вебинару ЕЦПРД-а

Запослени у Парламентарној буџетској канцеларији учествовали су на ЕЦПРД (Европски центар за парламентарна истраживања и документацију) вебинару, на тему „Учешће парламената у спровођењу националних планова опоравка и отпорности“, који је организован од стране Представничког дома и Сената Републике Италије, у сарадњи са Јединицом за подршку економском управљању (EGOV) Европског парламента.

Током вебинара полазници су имали прилику да се упознају са наредним корацима за спровођење планова за оправак и отпорност националних економија, као одговор на изазове који су настали у претходном периоду и извјештајима о спровођењу наведених планова. Такође, било је ријечи и о процјени макроекономског утицаја на сљедеће генерације и налазима из анкете националних парламената о укључености парламента у имплементацију националних планова опоравка и отпорности, као и изазовима на које се наишло током имплементације истих. Дискутовано је о расту стопе инфлације, стопи раста бруто друштвеног производа, мјерама за превазилажење економских изазова који су узроковани догађајима у претходном периоду, као и њиховом утицају на финансијску стабилност у дугом року.

Вебинар је имао за циљ да промовише размјену информација о томе како парламенти организују своје активности и врше своје функције, уз праћење имплементације планова.

Такође, током презентација, полазници су, на практичном примјеру, упознати са парламентарним процедурама које се користе у Њемачкој, Грчкој и Португалу, за праћење спровођења националних планова.