Zaposleni u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji na vebinaru ECPRD-a

Zaposleni u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji učestvovali su na ECPRD (Evropski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju) vebinaru, na temu „Učešće parlamenata u sprovođenju nacionalnih planova oporavka i otpornosti“, koji je organizovan od strane Predstavničkog doma i Senata Republike Italije, u saradnji sa Jedinicom za podršku ekonomskom upravljanju (EGOV) Evropskog parlamenta.

Tokom vebinara polaznici su imali priliku da se upoznaju sa narednim koracima za sprovođenje planova za opravak i otpornost nacionalnih ekonomija, kao odgovor na izazove koji su nastali u prethodnom periodu i izvještajima o sprovođenju navedenih planova. Takođe, bilo je riječi i o procjeni makroekonomskog uticaja na sljedeće generacije i nalazima iz ankete nacionalnih parlamenata o uključenosti parlamenta u implementaciju nacionalnih planova oporavka i otpornosti, kao i izazovima na koje se naišlo tokom implementacije istih. Diskutovano je o rastu stope inflacije, stopi rasta bruto društvenog proizvoda, mjerama za prevazilaženje ekonomskih izazova koji su uzrokovani događajima u prethodnom periodu, kao i njihovom uticaju na finansijsku stabilnost u dugom roku.

Vebinar je imao za cilj da promoviše razmjenu informacija o tome kako parlamenti organizuju svoje aktivnosti i vrše svoje funkcije, uz praćenje implementacije planova.

Takođe, tokom prezentacija, polaznici su, na praktičnom primjeru, upoznati sa parlamentarnim procedurama koje se koriste u Njemačkoj, Grčkoj i Portugalu, za praćenje sprovođenja nacionalnih planova.