Запослени у ПБК присуствовали конференцији на тему „Фискална правила и фискални савјети на Западном Балкану“

Запослени у Парламентарној буџетској канцеларији присуствовали су конференцији „Фискална правила и фискални савјети на Западном Балкану“, која је одржана у Бечу од 18. до 20. децембра 2023. године, у организацији Свјетске банке. Групација Свјетске банке посвец́ена је подршци региону у јачању њихових институционалних оквира за фискалну политику, уз подршку Повјереничког фонда Европске уније за јачање фискалног управљања у земљама Западног Балкана.

Конференција је имала за циљ размјену искустава и најбољих пракси у успостављању фискалних правила и оперативних изазова у успостављању и одржавању ефикасних фискалних савјета. Изградња јаких фискалних институција широм земаља Западног Балкана важна је за осигурање одрживости јавних финансија, а такође је усклађена са тежњама земаља за приступање Европској унији.

Првог дана конференције било је ријечи о правном оквиру за фискално управљање у Европској унији и његовом утицају на националне фискалне оквире; фискалним правилима и процјени фискалне одрживости на примјеру земаља Западног Балкана; стварању предуслова за увођење ефикасних фискалних правила, као и процјени Европске комисије у нормативној усклађености земаља кандидата са буџетском директивном Европске уније.

Другог дана учесници су имали прилику да се упознају са темама као што су: ефикасне независне институције, фискална правила у земљама Европске уније, њихово праћење и примјена преко фискалних институција, као и о перцепцији о фискалним правилима и фискалним институцијама у земљама Западног Балкана.  

Конференцији су присуствовали високи званичници из области фискалне политике са Западног Балкана, Свјетске банке, Европске комисије, Европског фискалног одбора, фискалних савјета из одабраних земаља ЕУ, Мреже независних фискалних институција ЕУ, Еуростата и других развојних партнера.