Информативни материјал на тему „Родно одговорно буџетирање”

Буџет представља најважнији алат јавне политике, те увођење принципа родне равноправности у буџетске процесе, кроз родно засновану процјену буџета, укључивање родне перспективе у свим нивоима буџетског процеса и реструктурирање прихода и расхода у циљу унапређења родне равноправности, може утицати на смањење родног јаза.

С тим у вези, Парламентарна буџетска канцеларија и Секретаријат Савјета за конкурентност, припремили су информативни материјал на тему „Родно одговорно буџетирање”.