Истраживачи ПБК на конференцији у Скопљу

Истраживачи Парламентарне буџетске канцеларије, заједно са два представника Истраживачког центра Скупштине Црне Горе, учествовали су на Трећој конференцији парламентарних истраживачких центара „Буџетска транспарентност и одговорност и улога парламената“, која је одржана у Скопљу, 15. и 16. јуна 2017. године, у организацији Парламентарног института Скупштине Републике Македоније.

Уз представнике Црне Горе, учешће у раду конференције узели су представници парламената Албаније, Босне и Херцеговине, Косова, Словеније, Македоније, као и представници Парламентарне буџетске канцеларије Републике Србије.

Учесници су представили истраживачке радове на задату тему, те говорили о значају и тренутној фази развоја буџетске транспарентности и одговорности, надзору и контроли које парламенти врше у току буџетског процеса, улози државних ревизорских институција као механизама парламената у спровођењу надзора и контроле над извршењем буџета, као и даљим изазовима и потреби унапређења буџетског циклуса. На основу истраживачких радова припремљена је заједничка регионална студија „Буџетска транспарентност и одговорност и улога парламената“. Учесници су, такође, имали прилику да се упознају и са буџетским циклусом Швајцарске, који су им представили истраживачи швајцарског парламента.