Истраживања и прикази

Приказ ревизије успјеха Државне ревизорске институције „Успјешност спровођења родно одговорног буџетирања у Црној Гори”

22.04.2024.

Прочитај више...

Приказ предложеног Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2024. годину

15.12.2023.

Прочитај више...

Приказ предложеног Нацрта буџета Државне ревизорске институције за 2024. годину 

15.12.2023.

Прочитај више...

Приказ Предлога закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2022. годину

04.12.2023.

Прочитај више...

Приказ предлога финансијских планова независних регулаторних тијела за 2024. годину.

30.11.2023.

Прочитај више...

Приказ предлога финансијских извјештаја независних регулаторних тијела за 2022. годину

30.11.2023.

Прочитај више...

Приказ предлога закона о измјенама закона о буџету Црне Горе за 2023.

21.11.2023.

Прочитај више...

Пензијски систем у Црној Гори и финансирање Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 2013-2023. године

19.10.2023.

Прочитај више...

Приказ Предлога закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину

29.05.2023.

Прочитај више...