Истраживања и прикази

Текући приходи буџета Црне Горе

08.07.2017.

Буџет је финансијски план заснован на годишњим проћенама примитака и издатака....
Прочитај више...

Ребаланс буџета за 2017. годину

24.06.2017.

Влада је Скупштини доставила Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за...
Прочитај више...

Преглед финансијских извјештаја регулаторних агенција

18.06.2017.

Независна регулаторна тијела у Црној Гори су Агенција за електронске комуникације и...
Прочитај више...

Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2016. годину

18.06.2017.

Извјештај о раду Централне банке Црне Горе за 2016. годину, у складу са чланом 39 став 1...
Прочитај више...

Извјештај Комисије за концесије за 2016. годину

18.06.2017.

Комисија за концесије основана је Законом о концесијама као самосталан и независан...
Прочитај више...

Акцизе

18.06.2017.

Акциза се плаћа на акцизне производе произведене у Црној Гори и акцизне производе који...
Прочитај више...

Преглед рокова за усвајање буџетских докумената

08.06.2017.

ПБК је за чланове Одбора за економију, финансије и буџет припремила преглед за...
Прочитај више...

Инфографик: Буџет за 2017. годину – Кључне цифре

30.01.2017.

Погледајте на који начин је планиран буџет Црне Горе за 2017. годину, према функционалној...
Прочитај више...

Приказ Предлога закона о буџету Црне Горе за 2017. годину

31.12.2016.

Budžet za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.005,95 mil € i manji je za oko 1,3%, odnosno za 25,58 mil. € u odnosu na budžet planiran za 2016. godinu...
Прочитај више...

Приказ Предлога закона о завршном рачуну буџета за 2015. годину

29.12.2016.

Предлог закона о завршном рачуну буџета за 2015. годину утврђује да: • Стопа реалног...
Прочитај више...

Систем унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору

13.11.2016.

Систем унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору је развила Европска...
Прочитај више...

ПЕФА извјештај за Црну Гору

08.11.2016.

ПЕФА (Public Expenditure and Financial Accountability) је средство процјене квалитета управљања јавним...
Прочитај више...