Парламентарне буџетске канцеларије Црне Горе и Сјеверне Македоније одржале заједничку презентацију

Парламентарна буџетска канцеларија Црне Горе и Парламентарна буџетска канцеларија Републике Сјеверне Македоније одржале су презентацију: ,,Кретање страних директних инвестиција и спољнотрговинске размјене у Црној Гори и Сјеверној Македонији, у периоду 2019 – 2021. године“

Данас су у Парламенту Републике Сјеверне Македоније, парламентарне буџетске канцеларије Црне Горе и Републике Сјеверне Македоније, одржале презентацију своје прве заједничке анализе, израђене уз подршку Вестминстерске фондације за демократију, посланицима и представницима релевантних институција и министарстава Републике Сјеверне Македоније.

Наведена тема је од изузетног значаја за ове двије земље, имајући у виду пажњу посвећену привлачењу страних директних инвестиција и спољнотрговинској размјени, које имају значајан удио у укупном БДП-у, и важну улогу у економском расту обје привреде.

Ове активности имају за циљ да допринесу бољој информисаности посланика и институција, те унапређењу надзора над политиком за привлачење страних директних инвестиција и спољнотрговинске размјене обије земље.