Порез на додату вриједност

У сусрет најављеном повећању стопе ПДВ-а, ПБК је за посланике припремила свеобухватан преглед прихода буџета по овом основу у периоду од 2011. године до данас, као и упоредни преглед висине ПДВ-а у земљама окружења и чланицама ЕУ.