Porez na dodatu vrijednost

U susret najavljenom povećanju stope PDV-a, PBK je za poslanike pripremila sveobuhvatan pregled prihoda budžeta po ovom osnovu u periodu od 2011. godine do danas, kao i uporedni pregled visine PDV-a u zemljama okruženja i članicama EU.