Преглед рокова за усвајање буџетских докумената

ПБК је за чланове Одбора за економију, финансије и буџет припремила преглед за усвајање кључних буџетских рокова и њиховог поштовања у пракси.