Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata

PBK je za članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet pripremila pregled za usvajanje ključnih budžetskih rokova i njihovog poštovanja u praksi.