Приказ Предлога закона о буџету Црне Горе за 2021. годину

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ предлога закона о буџету Црне Горе за 2021. годину.