Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.