Приказ Предлога закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2020. годину

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ, који се односи на Предлог закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2020. годину.