Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.